Polityka Prywatności

Polityka Ochrony Prywatności
RODO
Polityka Cookies

Zobacz - RobertRzeszotarski.pl

Polityka Ochrony Prywatności

Polityka Ochrony Prywatności - RODO - Polityka Cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronach:

robertrzeszotarski.pl (www.robertrzeszotarski.pl)
wzrastaj.pl (www.wzrastaj.pl)
pozytywnyagent.pl (www.pozytywnyagent.pl)

akademiawzrastaj.pl (www.akademiawzrastaj.pl)
akademia.wzrastaj.pl (www.akademia.wzrastaj.pl)

esencjoteka.pl (www.esencjoteka.pl)
gdydzwoniagent.pl (www.gdydzwoniagent.pl)
sprzedamsamodzielnie.pl (www.sprzedamsamodzielnie.pl)

Korzystanie z każdej z wymienionych stron oznacza akceptację niniejszych warunków Polityki Ochrony Prywatności oraz Polityki Cookies

W dalszej treści Polityki Prywatności lista wymienionych stron będzie nazywana Stronami a wymieniane informacje w liczbie mnogiej dotyczą każdej z wymienionych stron z osobna.

Polityka Prywatności definiuje również zasady przetwarzania danych zbieranych na Stronach w postaci zbierania danych niezbędnych do wysyłki wiadomości email/sms związanych z usługami i treściami prezentowanymi na wymienionych stronach, w szczególności usługa newslettera będącego jednym z kanałów komunikacyjnych z Użytkownikami.

Administratorem Stron i danych osobowych jest Robert Rzeszotarski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wzrastaj Robert Rzeszotarski, NIP: 583 248 96 00, zwany dalej Administratorem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies można kontaktować się z Administratorem pod adresem biuro(małpka)wzrastaj.pl

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na Stronach nie będą w jakikolwiek sposób odsprzedawane ani przekazywane osobom czy podmiotom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności i Polityce Cookies, które mogą wynikać ze zmiany obowiązującego prawa lub zmian technologicznych związanych z internetem lub z rozwijaniem Stron.

DEFINICJE

„Administrator” – Robert Rzeszotarski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wzrastaj Robert Rzeszotarski, 80-180 Gdańsk, ul. Świętokrzyska 25 lok. 209, NIP: 583 248 96 00.
„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający i korzystający ze Stron
„Strony” - serwisy internetowe prowadzone i zarządzane przez Administratora, których lista została wymieniona w Postanowieniach Ogólnych
„SocialMedia” - zewnętrzne platformy na których prowadzona jest przez Administratora komunikacja z Użytkownikami w przestrzeni otwartej lub w zamkniętych grupach tematycznych.
„Newsletter” lub „Wysyłka Email/SMS” oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych lub SMS, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora np. marketingu produktów i usług własnych lub polecanych przez Administratora.

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronach zgodnie z ich przeznaczeniem przedstawionym w treści formularza

Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania). Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych Użytkowników.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu wysyłania newslettera, kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych, np. o wydarzeniach lub produktach online oferowanych przez Administratora, jeżeli wyraził w tych celach odpowiednią zgodę i/lub jeżeli mieści się to w granicach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w ramach funkcjonowania Stron mogą być przetwarzane w następujących celach:
wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego
rozpatrzenia reklamacji czy udzielenia wyjaśnienia w sprawach dotyczących działalności Administratora
kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi
archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów
analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Stron, w tym pliki np. Cookies, Google Analytics, Pixel Facebooka
zarządzania Stronami oraz Socialmediami
prowadzenia remarketingu w Socialmediach
wysyłania newslettera oraz innych informacji drogą elektroniczną związanych z usługami świadczonymi przez Administratora

Podanie danych jest dobrowolne, jednak przy braku podania informacji zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi.

Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo dostępu do treści jego danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

W tych celach może zwrócić się do Administratora kontaktując się pod adresem biuro(małpka)wzrastaj.pl

Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, a jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywanie wyłącznie odbiorcom, którzy przystąpili do porozumienia „Tarcza prywatności – Privacy Shield”. Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebook dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Zarówno Google, jak i Facebook przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej.

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:
dhosting.pl Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 98 00-807 WarszawaNIP: 7010198361
UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania – oprogramowanie do obsługi mailingu
Fakturownia Sp. z o.o. 00-389 Warszawa, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8 NIP 5213704420
PayU S.A. ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495
WEB TO LEARN Sp. z o.o. Przemysłowa 3, 83-400 Kościerzyna, Polska NIP 5911709438
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – w celu korzystania z usług Google
Meta Platforms Ireland Limited - w celu korzystania z usług Meta (Facebook, Instagram)

Podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO i stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Treści przedstawione na Stronach nie stanowią porad specjalistycznych i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli chcesz uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, skontaktuj się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad.
Robert Rzeszotarski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronach lub działania czy zaniechania podejmowanych na jej podstawie.

Wszystkie treści umieszczone na Stronach
stanowią przedmiot praw autorskich Roberta Rzeszotarskiego.
Autor nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na Stronach
w całości lub części bez jego zgody.


POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
W ramach Stron stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Stron, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Stron;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Stron;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Stron;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronach.

Administrator korzysta m.in. z następujących plików cookies podmiotów trzecich: Google Analytics, Pixel Facebooka, wtyczki i inne narzędzia związane z mediami społecznościowymi takimi jak np. Facebook, YouTube, Instagram

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/.


Data publikacji aktualnej Polityki Prywatności: 24.01.2023 r.

Wzrastaj Robert Rzeszotarski

NIP: 583 248 96 00

ul. Świętokrzyska 25 lok. 209
80-180 Gdańsk

tel. 518 105 503